VVCC
Autoriteiten
Wetenschappelijke activiteit
Centrale Hal
Algemene informatie
FAC
 Forums
 HERFACIN
 Sponsors

Deze instructies zijn bestemd voor de sprekers en verslaggevers van ronde tafel discussies die deelnemen aan het VVCC. De instructies zijn opgedeeld in teksten, statische beelden, (dynamische) bewegende beelden, presentaties in PowerPoint/OpenOffice en vergelijkbare programma´s.

Inachtneming van de instructies tijdens de voorbereiding van een lezing of verslag vermindert zowel de complexiteit van editie als publicatie van fouten.

Wij raden aan om de instructies uit te printen en deze als richtlijn te gebruiken bij de voorbereiding van het materiaal. De lezingen en verslagen zullen worden uitgegeven en gepubliceerd op het Web. Voor de publieke uitgave zal aan de spreker of verslaggever de webpage worden bekend gemaakt zodat men toegang heeft tot het materiaal en een kwaliteitscontrole kan uitvoeren.

Stuur voor vragen of suggesties a.u.b. een mail naar qcvc-consult@fac.org.ar
Via dit e-mailadres kunnen tevens vragen gesteld worden over het scannen en bewerken van beelden, etc.

De lezingen en verslagen moeten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden:
send-conf@fac.org.ar behalve het te publiceren materiaal, tevens een korte c.v. (10 regels) en un foto van de auteur(s).

Belangrijk: De bestanden van de inzendingen moeten voor PC geschikt zijn (niet voor McIntosh).

 

Teksten

De lezingen en verslagen kunnen opgestuurd worden in één van de officiële voertalen van het congres: Spaans, Portugees en Engels. In geval van een lezing of verslag in het Spaans of in het Portugees, is het aan te bevelen om tevens een versie in het Engels op te sturen.

Voor het toesturen van het lezing- en verslagmateriaal, is het noodzakelijk om de teksten van de beelden te scheiden en deze laatste als bijgevoegde bestanden in origineel formaat via mail te sturen.

 • De tekst moet verstuurd worden in .DOC, .SXW of (bij voorkeur) in .RTF -bestanden.
 • Bron en formaat:
  • Titel: Arial 14, vetgedrukt, geschreven in hoofdletters en kleine letters;
  • Auteur(s): Arial 12, vetgedrukt;
  • Herkomst: Arial 10, normaal;
  • Verslag: Arial 10, normaal, regelafstand “enkel”;
  • Opschriften van figuren: Arial 8, normaal, regelafstand “enkel” (zie hieronder);
  • Citaten in de tekst: Arial 8, normaal, tussen haakjes[ ];
  • Bibliografie: Arial 8, normaal, regelafstand “enkel”.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal kan statisch zijn, zoals grafieken, foto´s, of dynamisch, zoals video´s van echocardiogrammen, angiografieën, ventriculogrammen, etc.

 • Statische beelden
  • Statische beelden moeten van de tekst gescheiden worden en toegestuurd worden als bijgevoegde bestanden in het originele formaat
  • Beeldformaten: uitsluitend in .JPG of .GIF-formaat
  • De opschriften van de beelden moeten vermeld staan in hetzelfde bestand waarin de tekst verstuurd wordt, in .DOC, .SXW-formaat of (bij voorkeur)in .RTF-formaat, in een lijst na de bibliografielijst;
  • Indien de beelden gescand worden, moet de beeldresolutie gelijk of lager zijn dan 150dpi
  • Maximum formaat in pixels: breedte 600, hoogte 450 (indien de beelden breder en/of hoger zijn, kunt u de mogelijkheid overwegen deze te splitsen);
 • Bewegende beelden
  • Bewegende (dynamische) beelden moeten van de tekst gescheiden worden
   en als bijgevoegde bestanden in origineel formaat worden opgestuurd;
  • De opschriften van de beelden moeten vermeld staan in hetzelfde bestand waarin de tekst verstuurd wordt, in .DOC, .SXW-formaat of (bij voorkeur)in .RTF-formaat, in een lijst na de bibliografielijst;
  • Video´s: in .AVI of .MPG -formaat en elk bestand mag niet
   groter zijn dan 500KB;
  • Geanimeerde gifs: elk bestand mag niet groter zijn dan 300KB;
  • Men kan Flash-bestanden gebruiken, welke uitsluitend in fla-formaat toegestuurd kunnen worden.
   Indien het bestand of de bestanden groter zijn dan 5MB, stuur dan het materiaal op een CD per post op naar:
   QCVC - Courreges 40, (3100) Paraná, Entre Ríos, ARGENTINIË.

Presentaties in PowerPoint, OpenOffice en vergelijkbare programma´s

Vereisten

 • Elke dia van de presentaties die gestuurd worden in PowerPoint of vergelijkbare programma´s moet voorzien zijn van een tekst (zie voorbeeld). Deze eis is gebaseerd op eerdere ervaringen waarbij men opmerkte dat dia´s die van tekst voorzien zijn de begrijpelijkheid van de voordracht verhogen. Presentaties die niet aan deze eis voldoen, zullen niet geaccepteerd worden.
 • De presentaties mogen hooguit 45 dia´s bevatten en de bestanden mogen niet groter zijn dan 5MB.
 • De statische beelden die in de presentatie worden opgenomen mogen uitsluitend in .JPG of .GIF-formaat worden weergegeven.
 • De dia´s moeten zijn genummerd.
 • Voor een betere lectuur op het beeldscherm en voor een goede printkwaliteit, moeten de dia´s aan de volgende vereisten voldoen:
  • niet meer dan tien regels tekst.
  • hoog contrast tussen achtergrond en tekst: aangeraden wordt om lichte achtergronden (donkere achtergronden bemoeilijken de lectuur en maken het uitprinten duurder)met volle kleuren, zonder degradatie te gebruiken.
  • indien institutionele logo´s of ontwerpen worden opgenomen, wordt aangeraden dat deze niet meer dan 10% van de breedte en/of hoogte in beslag nemen.
  • Tabellen: maak gebruik van de PowerPoint: Invoegen > Tabel. Het is af te raden om van tabellen vanuit Word of andere programma´s in te voeren. Tabellen in grafisch formaat kunnen wel ingevoegd worden.
  • Grafieken: gebruik bij voorkeur de grafieken van PowerPoint, Excel of OpenOffice. Grafieken in grafisch formaat kunnen worden ingevoegd. Bij gebruik van balken, schijven, etc. dienen volle opvulkleuren gebruikt te worden (zonder /degradatie/) en de referenties moeten duidelijk zichtbaar zijn (in overweging nemende dat de dia een derde van het beeldscherm van de monitor in beslag neemt.
 • Voor de begeleidende tekst van elke dia bestaan er twee mogelijkheden:
  • de tekst kan geschreven worden in Word in een .DOC .SXW of .RTF- bestand en opgestuurd worden als een toegevoegd bestand, erop lettende dat elke tekst genummerd wordt.
  • gebruik maken van de PowerPoint of OpenOffice:
   • Produceer de dia´s op de gebruikelijke wijze,
   • Kies daarna voor het menu "Beeld" en daarna "Notitiepagina".
   • Schrijf de desbetreffende teksten in het notitievenster (inferieur) en sla op.
   • Op deze wijze wordt de tekst van elke dia in het PowerPointbestand opgenomen.

  Aantekening: de volgorde van de procedure moet aangehouden worden:
  eerst de dia en daarna de notitiepagina activeren.

Wij hopen dat de redenen voor deze vereisten begrijpelijk zijn en wij danken u bij voorbaat voor uw deelname aan de activiteiten van het VVCC.

© 1994-2006 cetifacCETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 01-Feb-2007