VVCC
Autoriteiten
Wetenschappelijke activiteit
Centrale Hal
Algemene informatie
FAC
 Forums
 HERFACIN
 Sponsors

Uiterste datum voor de inzending van abstracts: 30 junio 2007
Ontvangst van abstracts vanaf: 1 januari 2007

Selectiecommissie - Inzenden van volledige onderwerpen - Prijzen

Instructies voor de inzending van abstracts

Uitsluitend niet eerder gepubliceerd werk en werk gepresenteerd tijdens congressen in de jaren 2006 en 2007 wordt geaccepteerd. Abstracts van reeds gepubliceerd werk op Internet wordt niet geaccepteerd.

Vrije thema´s gepresenteerd tijdens de XXV en XXVI Nationale Congressen over Cardiologie van de FAC worden geaccepteerd voor presentatie in het VVCC (te volgen instructies voor opname).

De abstracts kunnen uitsluitend ingezonden worden in .DOC, .SXW-formaat of (bij voorkeur)in .RTF-formaat als toegevoegde bestanden van een e-mail (toegevoegd of attachment), naar het e-mailadres send-abst@fac.org.ar

Talen: Abstracts in het Spaans, Engels en/of Portugees worden geaccepteerd.
In geval van inzending in het Spaans of Portugees, wordt aangeraden tevens een versie in het Engels mee te sturen(niet verplicht).

Formaat

 • Het abstract mag niet meer dan 300 woorden (titel, namen van auteurs en afkomst niet meegerekend)bevatten.
 • Als eerste moet de titel van het werk vermeld worden, zonder afkortingen, Arial 12, vetgedrukt, gecentreerd.
 • Daarna de auteurs: achternaam gevolgd door de voornamen. De namen van de auteurs moeten gescheiden worden door een puntkomma, Arial 10,vetgedrukt, gecentreerd.
 • Daarna volgt de naam van het instituut, stad, provincie of staat, en het land waar het werk uitgevoerd is, Arial 10,normaal, gecentreerd.
 • Daarna volgt de tekst van het abstract in Arial 10, normaal, waarbij de volgende volgorde gerespecteerd dient te worden:

  Introductie
  Doelstellingen
  Materiaal en methoden
  Resultaten
  Discussie
  Conclusies

Voorbeeld:

Het gebruik van sotalol in patiënten met hartinsufficiëntie
ten gevolge van de ziekte van Chagas

Jansen, Hans; Schepers, Piet; Klaasen, Jan
Regionaal ziekenhuis, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Introductie: Hartinsufficiëntie...
Doelstellingen: Dit werk....
Materiaal en methoden: 18 patiënten...
Resultaten: Groep A:...
Discussie: Het proces van...
Conclusies: De antwoorden...

Het abstract moet ingeschreven worden in enkele van de volgende themagebieden (De selectiecommissie kan de inschrijving in een themagebied wijzigen):

 • Aritmiën en electrofysiologie
 • Arteriële hypertensie
 • Basiswetenschappen
 • Cardiomyopathiën
 • Cardiovasculaire chirurgie
 • Cardiovasculaire farmacologie
 • Cardiovasculaire verpleegkunde
 • Cardiovasculair herstel en extracorporale perfusie
 • Echocardiografie
 • Epidemiologie en cardiovasculaire preventie
 • Hartinsufficiëntie
 • Hemodynamica – Cardiovasculaire interventie
 • Ischemische cardiopathie
 • Kindercardiologie
 • Medische biotechnologie en informatica
 • Nucleaire cardiologie
 • Perifere en cerebrovasculaire aandoeningen
 • Sportcardiologie
 • Technici in cardiologie
 • Ziekte van Chagas

Tevens moeten de volgende gegevens van elk van de auteurs vermeld worden:

 • Volledige voor- en achternamen.
 • Institutuut waar de wetenschappelijke activiteiten worden uitgeoefend.
 • Adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres(per werkstuk moet er
  tenminste één e-mailadres vermeld worden).

Alle auteurs moeten ingeschreven staan voor het Vijfde Internationale Congres over Cardiologie via Internet – VVCC.(Meerdere geïnteresseerden kunnen zich op één e-mailadres laten nschrijven).

Selectiecommissie

Een selectiecommissie zal alle abstracten analyseren en beoordelen als:

 • Geaccepteerd als vrij thema
 • Geaccepteerd onderhevig aan correcties
 • Afgewezen

Algemene behandelingsprocedure van de abstracten:

 • Het wetenschappelijk comité (W.C.)ontvangt de abstracten.
 • Het W.C. stuurt kopiën aan 3 (drie) leden (arbiters) van de selectiecommissie, zonder vermelding van de namen van de auteurs en afkomst van het werk.
 • De arbiters evalueren het abstract en vermelden aan het W.C.:
  • de categorie:
   • Geaccepteerd als vrij thema;
   • Aan revisie onderhevig;
   • Afgewezen;
  • de voor acceptatie noodzakelijke correcties of wijzigingen;
  • Redenen in geval van afwijzing
 • Het wetenschappelijk comité stelt de auteurs op de hoogte van de resultaten.
 • In het geval de categorie “Geaccepteerd onderhevig aan correcties” is, stelt de W.C. de auteurs op de hoogte van de benodigde correcties, waarna zij tot 15 juni de tijd krijgen om het gecorrigeerde abstract terug te sturen(dit is dan de uiteindelijke versie, die goedgekeurd of afgewezen zal worden).
 • Het definitieve resultaat wordt bepaald door de mening van de meerderheid van de 3 beoordelende leden. Bijvoorbeeld:
  • het abstract wordt geaccepteerd indien twee van de drie leden van mening zijn dat het geaccepteerd moet worden;
  • het abstract wordt afgewezen indien twee van de drie leden van mening zijn dat het afgewezen moet worden;
  • het abstract wordt “geaccepteerd onderhevig aan correcties” indien twee van de drie leden van mening zijn dat het geaccepteerd onderhevig aan correcties moet worden;
  • het abstract wordt “geaccepteerd onderhevig aan correcties” indien één van de leden van mening is dat het geaccepteerd dient te worden, een andere dat het ecorrigeerd dient te worden en een derde dat het afgewezen dient te worden.
 • Het besluit van de W.C. gebaseerd op meningen van de arbiters is onherroepelijk.

Presentatie van het volledige werk (vrije thema´s)

Nadat de selectiecommissie haar besluit bekend heeft gemaakt en uitsluitend in die gevallen waarin het abstract beschouwd wordt als “geaccepteerd als vrij thema" kunnen lezingen in het Spaans, Portugees of Engels gepresenteerd worden. Indien de presentatie in het Spaans of Portugees plaats vindt, wordt aangeraden (niet verplicht) om tevens een versie in het Engels te sturen, waarvan de inhoud in zijn geheel overeen dient te komen met de tekst van het abstract.

De vrije thema´s kunnen teksten en beelden bevatten die aan de volgende kenmerken dienen te voldoen:

Voor het versturen van het materiaal is het noodzakelijk om de teksten van de beelden te scheiden en de beelden per e-mail te versturen in de vorm van toegevoegde bestanden in het originele formaat.

Tekst

De volgende volgorde dient aangehouden te worden voor de presentatie:

  • Introductie
  • Doelstellingen
  • Materiaal en methoden
  • Resultaten
  • Discussies
  • Conclusies

• De tekst dient verstuurd te worden in .DOC -bestanden of (bij voorkeur) in .RTF -bestanden;
• Maximale lengte van de tekst: 3 (drie) pagina´s formaat A4;
• Lettertype en formaat:Titel: Arial 14, vetgedrukt, geschreven in hoofdletters
en kleine letters;
• Auteur(s): Arial 12, vetgedrukt;
• Herkomst: Arial 10, normaal;regelafstand “enkel”;
• Verslag: Arial 10, normaal, regelafstand “enkel”;
• Opschriften van de figuren: Arial 8, normal, regelafstand “enkel”;
• Bibliografische citaten in de tekst: Arial 8, normaal, tussen haakjes [ ];
• Bibliografie: Arial 8, normaal, regelafstand “enkel”;

• Indien van toepassing, dient aangegeven te worden waar of door wie het
uitgevoerd is:

• in een Latijnsamerikaans instituut;
• door artsen in opleiding;
• door verpleegkundigen;
• door technici.

Beelden

Hooguit 7(zeven)beelden mogen toegevoegd worden, zowel statische beelden,zoals tabellen, grafieken, foto´s, of bewegende (dynamische) beelden, zoals video´s van echocardiogrammen, angiografieën, ventriculogrammen, etc.

• De statische beelden dienen gescheiden te worden van de tekst en verstuurd te worden als bijgevoegde bestanden in het oorspronkelijke formaat.
• De opschriften van de beelden dienen opgenomen te worden in hetzelfde bestand waarin de tekst verzonden wordt in .DOC-formaat of (bij voorkeur) in .RTF-formaat, in een lijst na de bibliografie.
•  Indien de beelden gescand dienen te worden, dient de beeldresolutie gelijk of lager te zijn dan 150dpi.
• Formaten: uitsluitend in .JPG of .GIF-formaat.
• Maximum formaat in pixels: breedte 600, hoogte 450 (indien de beelden breder en/of hoger zijn, kan men de mogelijkheid overwegen deze te splitsen).
• Bewegende (dynamische) beelden dienen van de tekst gescheiden te worden en verstuurd te worden als bijgevoegde bestanden in het oorspronkelijke formaat (.JPG of .GIF, geen .DOC of .RTF).
• De opschriften van de beelden dienen opgenomen te worden in hetzelfde bestand waarin de tekst verzonden wordt in .DOC-formaat of (bij voorkeur) in .RTF-formaat, in een lijst na de bibliografie.
• Video´s: in .AVI of .MPG -formaat en elk bestand mag niet groter zijn dan 500KB .

Men kan Flash-bestanden gebruiken, welke uitsluitend in .fla-formaat toegestuurd kunnen worden. Indien het bestand of de bestanden groter zijn dan 5MB, stuur dan het materiaal op een CD per post op naar:
QCVC - Courreges 40, (3100) Paraná, Entre Ríos, ARGENTINIË.

Geanimeerde gifs: elk .GIF-bestand mag niet groter zijn dan 300KB.

Belangrijke opmerking: Presentaties van vrije thema´s in presentatieformaat type PowerPoint, OpenOffice of vergelijkbare programma´s worden niet geaccepteerd.

Prijzen

De tijdens het vijfde Internationale Congres over Cardiologie via Internet –VVCC - gepresenteerde abstracts die een beoordeling gelijk of hoger dan 6 ontvangen van de selectiecommissie (de hoogste beoordeling is 7), komen in aanmerking voor prijzen. De auteur zal uitgenodigd worden om het volledige werk op te sturen, dat beoordeelt zal worden door een speciaal daarvoor samengestelde jury.

Om voor een prijs in aanmerking te komen is het een vereiste het volledige werk toe te sturen overeenkomstig de gegeven richtlijnen (zie"Presentatie van het volledige werk (vrije thema´s)).

Prijzen worden toegekend in de volgende gebieden:

• Het beste wetenschappelijke werk gepresenteerd tijdens het VVCC;
• De beste werken
•  in basisonderzoek
• in klinisch onderzoek
• in epidemiologie en cardiovasculaire preventie (gesponserd door de
Interamerikaanse Hartstichting - InterAmerican Heart Foundation)
•  uitgevoerd in een Latijnsamerikaans instituut
• uitgevoerd door artsen in opleiding
•  in cardiovasculaire verpleegkunde
• uitgevoerd door technici op cardiovasculair gebied.

De prijs bestaat uit een diploma verleend door de Argentijnse Federatie van Cardiologie en de publicatie van het werk in het vakblad van de Argentijnse Federatie van Cardiologie.

Het oordeel van de jury is onherroepbaar.

 

Vrije thema´s van de Nationale Congressen over Cardiologie XXV en XXVI van de FAC:

Auteurs van vrije thema´s van de Nationale Congressen over Cardiologie XXV en XXVI kunnen om opname van hun werk in het VVCC verzoeken door een e-mail te sturen naar send-abst@fac.org.ar De abstracts hoeven niet opgestuurd te worden. Het volledige werk kan overeenkomstig de instructies opgestuurd worden, met vermelding van de presentatie ervan in de Nationale Congressen over Cardiologie XXV of XXVI.

 

© 1994-2006 cetifacCETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 20-Nov-2006