VVCC
Autoriteiten
Wetenschappelijke activiteit
Centrale Hal
Algemene informatie
FAC
 Forums
 HERFACIN
 Sponsors

HERFACIN

(HER certificering door de FAC via INternet)

Het Onderwijssecretariaat van de Argentijnse Federatie van Cardiologie –FAC - en het VVCC blijven het systeem HERFACIN (HERcertificering door de FAC via INternet)implementeren. HERFACIN is een zelfevaluatiesysteem waarmee men punten kan behalen voor de hercertificering in de specialiteit cardiologie via het systeem van de Argentijnse Federatie van Cardiologie.

Voor hercertificering vereist de FAC de presentatie van documentatie welke 1.000 punten verkregen in 5 jaar aantoont, ofwel 200 punten per jaar.
Met het HERFACIN-systeem, waartoe alle voor het VVCC ingeschreven deelnemers toegang hebben, is het mogelijk tot en met 75 punten te behalen.

Gedurende het congres zullen er testen of sets van 30 vragen over de lezingen worden samengesteld, waarmee men 25 punten per test of set kan behalen. Deze zullen tijdens het verloop van het congres en tot 23 december 2007 gepubliceerd worden.

De antwoorden worden in april 2008 gepubliceerd. Naderhand krijgen de geïnteresseerden de documentatie met de behaalde punten toegestuurd.

Aantekening: Voor de geïnteresseerden die niet werkzaam zijn in Argentinië, geeft het Onderwijssecretariaat van de Argentijnse Federatie van Cardiologie certificaten af met vermelding van de evaluatie en van de resultaten.

Voor het verkrijgen van punten moet aan de volgende vereisten voldaan worden:

1. Inschrijving (gratis) in het VVCC. Ondanks dat de inschrijving voor het VVCC op 30 november 2007 sluit, blijft de toegang tot de lezingen permanent beschikbaar.
2. Het correct beantwoorden van minimaal 80% (24 antwoorden) van de 30
vragen van iedere test (drie sets in totaal, 90 vragen), welke gebaseerd zijn op een aantal tijdens het congres gegeven lezingen. De vragen worden tot 23 december 2007 in vier delen gepubliceerd op de websites van het VVCC, samen met de lijst van lezingen en het formulier voor de antwoorden.
3. Het formulier met de antwoorden dient te worden uitgeprint en opgestuurd (opsturen is mogelijk tot 30 maart 2008), tesamen met een gelegaliseerde fotokopie van de artsenbul en de desbetreffende inschrijving in het BIG-register (fotokopieën hoeven slechts één maal te worden opgestuurd) naar:


Onderwijssecretariaat FAC

docencia@fac.org.ar
Bulnes 1004 (C1176ABT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentinië

Subcommissie Hercertificering van het VVCC
Héctor Luciardi
Sofía Berman
Sergio Chaín
Ramón Nicasio Herrera
Juan Muntaner
Raúl Ortego

 

© 1994-2006 cetifacCETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 02-Nov-2006