QCVC
Kommittéer
Vetenskaplig verksamhet
Central hall
Allmän information
FAC
  De tematiska områdena
  Instruktioner för presentatörer

 Instruktioner för föreläsare

 Forum
  Allmän information
 REFACIN
 Sponsorer


Central Hall

Kongressen ska vara rökfri
Kongressen pågår fr o m 1 september t o m 30 november 2007

Allmän information

Inskrivning: fr o m 2006-09-01
Fria ämnen tas emot fr o m 2007-07-01
Vi föreslår att ni läser
Instruktioner för föreläsare

Instruktioner för författare till fria ämnen

 

Vi tackar följande företag och institutioner för deras medverkande:

 

© 1994-2007 CETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 03-Abr-2007