QCVC
Kommittéer
Vetenskaplig verksamhet
Central hall
Allmän information
FAC
  De tematiska områdena
  Instruktioner för presentatörer

 Instruktioner för föreläsare

 Forum
  Allmän information
 REFACIN
 Sponsorer

Vartannat år anordnar Argentinska kardiologförbundet (FAC) en internationell kongress i kardiologi via Internet. Utmärkande för dessa kongresser är den höga vetenskapliga nivån och de låga kostnaderna för deltagarna. Därigenom får det tillgång till aktuell informationen och interaktivitet mellan föreläsare och deltagare möjliggörs, utan att de behöver förflytta sig och när de vill.

Den första virtuella kardiologikongressen (PCVC), den första inom sitt område, hölls mellan den 1 oktober 1999 och den 31 mars 2000, och omfattade 7 574 registrerade från 95 olika länder. Den andra virtuella kardiologikongressen (SCVC) hölls mellan den 1 september och den 30 november 2001, och hade 11 700 medverkande ifrån 107 länder.
Den tredje virtuella kardiologikongressen (TCVC) hölls mellan den 1 september till 30 november 2003. Där medverkade 14 118 personer från 122 länder. Den fjärde virtuella kardiologikongressen i (CCVC) hölls mellan den 1 september till 30 november 2005 och räknade 18 185 registrerade från 128 länder.

Dessa kongresser anordnas och hålls vartannat år. För närvarandet arbetar man med att anordna den femte virtuella kardiologikongressen – QCVC som kommer att hållas mellan den 1 september till den 30 november 2007.

De oficiella språken är spanska, portugisiska och engelska, och anmälan är gratis.

Man har bjudit in framstående personer inom kardiologin runt om i världen. Genom sina värdefulla erfarenheter kommer de att bidra med aktuella kunskaper i kardiologi i begynnelsen av det nya årtusendet. På QCVC använder man sig av en enkel Internetanslutning. Föreläsningar, redogörelser, abstracts och fria ämnen publiceras på hemsidor. Synpunkter och frågor skickar man via e-post för diskussion i de olika forumen, och det kommer att hållas diskussioner i realtid genom inplanerade chatter. Allt som tas upp kommer att ligga kvar på webben.

Det vetenskapliga programmet består av 21 fullt aktualiserade ämnesområden som innehåller föreläsningar som hålls av de speciellt inbjudna.

Utöver samfund, polemik, diskussioner av medicinska fall, kurser och presentationer av forskningsarbeten, kommer symposier som anordnas av vetenskapliga institut, läkemedelsföretag och elektromedicinföretag.

Med hjälp av FAC:s utbildningssekreterare kommer man att använda sig av ett egenbedömningssystem genom vilket man kan få poäng för förnyelse av det argentinska specialistcertifikatet i kardiologi.

Nyhetsbrevet (spanska, portugisiska och engelska) ges ut varje vecka och skickas till alla som registrerat sig under de tre månader som kongressen pågår.

För de deltagare som inte har tillgång till Internet, används ett system för tillgång till kongressen via e-post.

 

 

© 1994-2007 CETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 03-Abr-2007