QCVC
Kommittéer
Vetenskaplig verksamhet
Central hall
Allmän information
FAC
  De tematiska områdena
  Instruktioner för presentatörer

 Instruktioner för föreläsare

 Forum
  Allmän information
 REFACIN
 Sponsorer
REFACIN
(Förnyelse av FAC-certifikat via Internet)

Argentinska kardiologförbundets utbildningsavdelning – FAC och QCVC fortsätter med REFACIN-systemet (Förnyelse av FAC-certifikat via Internet).

REFACIN är ett system för egenbedömning där man kan samla poäng för förnyelse av Argentinska kardiologförbundets specialistcertifikat.

För förnyelse av certifikatet kräver FAC presentation av dokumentation som ger  1 000 poäng under 5 år, det vill säga 200 poäng om året.

REFACIN-systemet, som omfattar alla som är registrerade vid QCVC, kommer att tillåta summering av upp till 75 poäng.

Under kongressen utformas prov och paket med 30 frågor om föreläsningar, som vart och ett ger 25 poäng. De kommer att publiceras senast den 23 december 2007.

Svaren publiceras i april 2008.

Därefter skickar man dokumentationen med de erhållna poängen till berörda personer.

Notering:

För dem som inte bedriver verksamhet i Argentina, utfärdar Undervisningskommittén i Argentinska kardiologförbundet ett intyg som omfattar bedömning och resultat.

För att erhålla poäng måste följande krav vara uppfyllda:

1. Anmälan (som är gratis) till QCVC. Även om anmälan till QCVC skall ske senast den 30 november 2007, är föreläsningarna hela tiden tillgängliga.
2. Svara rätt på minst 80 % (24 svar) av de 30 frågorna på varje prov (totalt tre paket, 90 frågor) som ställs med utgångspunkt från ett antal föreläsningar som hållits vid kongressen. Frågorna publiceras i fyra omgångar på QCVC:s hemsidor, tillsammans med förteckningen över föreläsningarna och tabellen över svaren, fram till den 23 december 2007.
3. Skriv ut och skicka tabellen över svaren (de kan skickas till och med den 30 mars 2008), med en legaliserad kopia av beviset om läkarexamen och den motsvarande inskrivningen (kopiorna ska bara skickas en gång) till:

 

FAC s utbildningssekretariat
docencia@fac.org.ar
Bulnes 1004 (C1176ABT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina

QCVCs underkommitté för förnyelse av certifikat
Héctor Luciardi
Sofía Berman
Sergio Chaín
Ramón Nicasio Herrera
Juan Muntaner
Raúl Ortego

 

© 1994-2007 CETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 03-Abr-2007