QCVC
Kommittéer
Vetenskaplig verksamhet
Central hall
Allmän information
FAC
  De tematiska områdena
  Instruktioner för presentatörer

 Instruktioner för föreläsare

 Forum
  Allmän information
 REFACIN
 Sponsorer

Allmän information till sponsorerna

Syften: att erbjuda en internationell kongress av hög vetenskaplig klass, men med låga kostnader för de medverkande, som kan nå en stor mängd användare runt om i världen även om de inte har tillgång till det senaste inom IT, och som tillåter interaktivitet mellan föreläsare och publik, utan att de behöver förflytta sig och där de själva kan välja tidpunkt.

Kortfattad beskrivning och bakgrund till FAC:s Internetverksamhet
Argentinska kardiologförbundet – FAC använder sig sedan 1995 av basresurserna för Internet som kommunikationsverktyg och för att bedriva vetenskaplig och akademisk verksamhet.

Av dessa senaste betonas de fyra kongresserna som i sin helhet utförs via internet, De Virtuella Kongresserna i Kardiologi (CVC) och Forumet för Fortsatt Utbildning i Kardiologi (FFCC) med sitt senaste verktyg, Campus Virtual. Kongresserna, där man publicerar konferenserna, redogörelserna, resuméerna och De fria ämnen, på hemsidor och där de medverkande är interaktiva genom elektronisk post, fick sedan 1999 en allt  växande internationell medverkan och projektion. Den första CVC (PCVC), originell i sin specialitet, pågick mellan den första oktober 1999 och den 31 mars 2000 och hade 7.574 inskrivna från 95 länder; den andra kongressen (SCVC) pågick från den 1 september till den 30 november 2001 hade 11.700 medverkande ifrån 107 olika länder. Den tredje CVC (TCVC) pågick fr o m 1 september t o m 30 november 2003 och medverkade 14.118 medlemmar ifrån 122 olika länder, och till sist, den fjärde CVC (CCVC), från den 1 september till den 30 november 2005. Då medverkade 18.185 medlemmar ifrån 128 olika länder. Dessa kongresser planeras och äger rum vartannat år. För tillfället är vi mitt uppe i planerandet av Den 5:e Virtuella Kongressen i Kardiologi – QCVC.

Mer detaljer kan man få på FAC:s hemsida: www.fac.org.ar

Vid detta tillfälle presentera vi förslag för industrierna som kan vara av intresse för dem.

Vi utgår ifrån er egen erfarenhet av World Wide Web, och de resultat ni fått. Vi anser att följande uppgifter kan ni finna intressanta:

1. CCVC når ut till över 128 länder, med inte mindre än 17.000 medverkade, nästan alla kardiologer och som till största delen består av latinamerikaner.
2. Denna grupp av medverkande har tillgång till hemsidor som, på samma sätt som de pågående kongresserna, har en central hall, industrirum, interaktiva konferenser och gruppdiskussioner.
3. På sidorna finns möjligheten att sätta ut banners, länkar och företagens loggor.
4. Det erbjuds vetenskapliga konferenser av industrin.
5. Mellan föreläsarna och konferenciererna, finner man de mest prestigefyllda inom den nationella och internationella Kardiologin.
6. Temana och de tematiska områdena innehåller en helhet av specialiteter, inklusive de vanliga temana som fortsättningsvis kommer att nämnas som en kortfattad orienterad sammanfattning:

Lipider
Fetma
Diabetes
Högt blodtryck
Hjärtsvik
Arytmi
Pacemaker och defibrillatorer
Kardiovaskulär kirurgi
Behandling och anordningar och mycket mer...

Sammanfattningsvis innefattar menyn som erbjuds:

Satellitsymposier
Sponsrade föreläsare
Rubriker, loggor och hypertexter på kongressens hemsidor
Länkar på industriernas hemsidor
Sponsring av mailinglistorna (19 tematiska forum, räknar med hjärtsvik, högt blodtryck, förebyggande åtgärder, arytmi, etc.) där man nämner och/eller med en logga i alla utbytta mail.
Kvartssida liggande annons  för konferenser, kvartsida liggande annons för fria teman
Sponsring av Veckoinformationen (periodisk tidsskrift som i nummer 13 eller 14 distribueras genom mail till största delen av de inskrivna, med veckans framstående och en intresseanmälan)
Central Hall
Samhällshall

Vi är uppmärksamma på idéerna eller förslagen som ni vill ge till vår kommersiella och/eller informerande avdelning.

Man bör ha i åtanke att närvaron på hemsidorna, kan påbörjas mycket tidigare än starten av själva kongressen, att under kongressen blir det tre månader av intensiva aktiviteter, och att när den väl avslutas förblir all information i sin helhet permanent på webben.

Era frågor och förslag är välkomna.

Uppgifter för att kontakta oss:


Dr. Jorge Sanagua
Ordförande för den Vetenskapliga Kommittén
sanagua@fac.org.ar

Hr. Carlos Rodríguez
Verkställande Direktör för FAC
crfac@fac.org.ar

 

© 1994-2007 CETIFAC - Bioengineering UNER. Webmaster
Updated: 03-Abr-2007